© MYHΣ 2022. All rights reserved.

H Περιοχή

ΜΥΗΣ ΑΓYΙΑ

Η Φύση

Μόλις 9 χλμ. δυτικά της πόλης των Χανίων στην περιοχή Αγυιά, βρίσκεται μια όαση ηρεμίας και φυσικού τοπίου η οποία εντάσσεται στο οικολογικό δίκτυο NATURA 2000.

Η τεχνητή λίμνη της Αγυιάς είναι ένας μικρός παράδεισος 450 στρεμμάτων κοντά στη κοιλάδα του Φασά. Η περιοχή θεωρείται από τις πιο υγρές της Κρήτης! Πριν την κατασκευή του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) και του αγωγού, η λίμνη ήταν ένα βάλτος που δημιουργούσε η φυσική ροή του παραπόταμου του ποταμού Κερίτη.

Σήμερα, ο ΜΥΗΣ, το πάρκο, ο πεζόδρομος γύρω από τη λίμνη, η  χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής επιτρέπουν σε κάθε επισκέπτη, να απολαύσει ένα ευεργετικό διάλειμμα στη φύση.

Η Χλωρίδα

Στον υγρότοπο της Αγυιάς εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, τα είδη χλωρίδας που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη διαβίωση και διαχείμαση σημαντικών πληθυσμών, κυρίως ορνιθοπανίδας. Έχουν καταγραφεί πάνω από 130 είδη φυτών και σημαντική ποικιλία οικοτόπων (δηλαδή υδρόβιων και παρόχθιων φυτοκοινωνιών που αναπτύσσονται στη λίμνη), παρέχοντας πολύτιμα ενδιαιτήματα για την πανίδα. Ο υγρότοπος της λίμνης περιέχει πλατάνια, καλαμώνες, ιτιές και άλλα ξυλώδη είδη που οι συστάδες τους αποτελούν τόπους αναπαραγωγής και ξεκούρασης πουλιών.

Η Πανίδα

Η τεχνητή λίμνη της Αγυιάς όπως και όλες οι παρόχθιες περιοχές, αποτελούν  σημαντικούς  υδροβιότοπους που λειτουργούν όχι μόνο ως στάσεις των αποδημητικών πτηνών που ταξιδεύουν προς Αφρική, αλλά και ως τόποι διαχείμασης για είδη που έρχονται από το βορρά.

Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή της λίμνης πέρα από έντομα, υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία από:

  • Μεταναστευτικά παρυδάτια και υδρόβια πτηνά που διέρχονται ή διαχειμάζουν στη δυτική Κρήτη, όπως ο καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), ο γερακαετός (Hieraaetus pennatus), ο πετρίτης (Falco peregrinus), ο καπακλής (Anas stepera), η μικροπουλάδα (Porzana parva) και η βαλτόπαπια (Aythya nyroca).

  • Αμφίβια όπως ο πρασινόφρυνος, ο δενδροβάτραχος, ο κρητικός βάτραχος και ο βουβαλοβάτραχος.

  • Ερπετά όπως η ποταμοχελώνα (Mauremys rivulata), η νεροχελώνα με κόκκινα μάγουλα (Trachemys scripta elegans), το μολυντήρι (Hemidactylus turcicus), και το  λιμνόφιδο (Natrix tessellata).

  • Θηλαστικά όπως ο σκαντζόχοιρος της ανατολικής Ευρώπης (Erinaceus roumanicus), ο λαγός (Lepus europaeus), ο δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), η  νυφίτσα (Mustela nivalis), το πετροκούναβο (Martes foina).

  • Ψάρια, χέλια και άλλα εισαγόμενα είδη όπως το κουνουπόψαρο και το χρυσόψαρο.

Πηγή: Αρχείο Α. Βαζάκα - Μ. Μανδαλάκη

Η Γεωμορφολογία

Η Αγυιά είναι ένας μεγάλος φυσικός υγρότοπος. Η  περιοχή βρίσκεται σε μια φυσική λεκάνη  που από το έδαφός της αναβλύζει νερό. Το νερό αυτό προέρχεται κυρίως από πηγές, οι οποίες τροφοδοτούνται από τον υδροφόρο ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής και τα Λευκά Όρη.

Η τεχνητή λίμνη της Αγυιάς βρίσκεται επάνω στη φυσική ροή του παραπόταμου "Ξεκολωμένου" ο οποίος πηγάζει στα ανατολικά της και αποτελεί σημαντικό μέρος της υδρολογικής λεκάνης  του ποταμού Κερίτη. Συγκεντρώνει πληθώρα πηγών των οποίων το εξαιρετικής ποιότητας νερό προέρχεται από υπόγειους καρστικούς υδροφορείς των Λευκών Όρεων. Τα Χανιά υδρεύονται από τις πηγές αυτές καθώς παρέχουν καθαρό νερό,  σε αντίθεση με το ποταμίσιο νερό μέσω του οποίου διακινείται μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών.

TOP